Verhoogde Bloeddruk

Het hart pompt bloed in de bloedvaten door zich bij elke hartslag samen te trekken en dan weer te ontspannen. Dit geeft een bepaalde druk in de bloedvaten: de bloeddruk. Een hoge bloeddruk is een risicofactor voor hart- en vaatziekten.

De bloeddruk heeft 2 waarden:
– Bovendruk (systolische bloeddruk)
Deze wordt gemeten als het hart samenknijpt. Dan is de druk het hoogst.
– Onderdruk (diastolische bloeddruk)
Deze wordt gemeten als het hart zich ontspant. Dan is de bloeddruk het laagst.

Bij een waarde boven de 140/90 mmHg is de bloeddruk te hoog. Bloeddruk schommelt voortdurend, door beweging, praten, het moment op de dag, emoties. Een te hoge bloeddruk kan dus pas worden vastgesteld na meerdere metingen. De arts zal misschien een 24-uurs meting voorstellen.

Meestal komen klachten pas voor bij een ernstige of langdurig verhoogde bloeddruk:

  • hoofdpijn
  • vermoeidheid
  • misselijkheid en braken
  • kortademigheid
  • rusteloosheid
  • wazig zien

Dieetbehandeling

Naast leefstijladviezen zoals leren omgaan met spanningen/stress en voldoende beweging, heeft ook de voeding een belangrijke rol. Bij overgewicht is belangrijk om een gezond(er) gewicht na te streven. Daarbij is het opbouwen van een gezond eetpatroon, met zo weinig mogelijk zout een belangrijk aandachtspunt. Het opbouwen van een eetpatroon dat bij je past, en je dus beter vol zult houden, is een belangrijk streven in de dieetbehandeling. Als het aanpassen van de leefstijl niet voldoende helpt, kunnen medicijnen nodig zijn om de bloedwaarden te laten dalen.