Klachtenloket

Mocht je niet tevreden zijn over de aan jouw verleende diensten en komen we er samen niet uit? Dan is het mogelijk om een klacht in te dienen over jouw diëtist. Dit is geregeld in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz).  Diëtistenpraktijk M.F. Beljaars-de Kok is aangesloten bij het Klachtenloket Paramedici en zorgt er zo voor dat je met je klacht of geschil terecht kan bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Hieraan zijn voor jou geen kosten verbonden.

Graag verwijzen we je naar de informatiefolder over de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Klik hier voor de folder “Ontevreden? Blijf er niet mee zitten”.

Dus heb je een klacht over-, of een geschil met jouw diëtist? Dan kun je via deze website Klachtenloket Paramedici de procedure volgen. Het klachtenloket is ook per mail info@klachtenloketparamedici.nl of telefonisch bereikbaar: 030‑3100929 (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur).