Overname diëtistenpraktijk Géke Oldenburger Papendrecht

Per 1 januari 2020 is Géke Oldenburger gestopt met haar praktijk in Papendrecht. Géke heeft 26 jaar met veel  plezier gewerkt, maar nu is de tijd gekomen om zich meer op haar gezin te gaan richten en van haar vrije tijd te genieten. Ik ben Géke zeer dankbaar dat ze mij heeft gevraagd haar praktijk voort te zetten. Vanaf 1 januari zal ik naast mijn locatie in Dordrecht ook 1 keer per week op dinsdag spreekuur in Papendrecht hebben. Ik zal met plezier de huidige patiënten van Géke overnemen en daarnaast heb ik natuurlijk plek voor nieuwe patiënten.

Mijn spreekuren zullen plaatsvinden bij Fysio Kraaihoek in de Gerrit van Dalenstaart 37.

Nieuw Voedings- en leefstijlboek

Eind januari lanceerde Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN) het “Voedings- en Leefstijlboek”. Naast voeding is er aandacht voor beweging, stress, slapen, ontspannen, alcoholgebruik en stoppen met roken. ‘Zo komen alle BRAVO-leefstijlfactoren aan de orde’, aldus diëtist Willy Gilbert, voorzitter van DCN en één van de auteurs.

Opvolger van voedingsdagboek

Het Voedings- en Leefstijlboek is de opvolger van het “Voedingsdagboek” van DCN, waarvan in circa 18 jaar ruim 130.000 exemplaren zijn verkocht.

Gilbert: ‘Veel eerstelijnsdiëtisten die bij DCN zijn aangesloten, kopen het in en geven het dan gratis mee aan hun cliënten, als onderdeel van de consulten.’ Vanwege alle aandacht voor gecombineerde leefstijlinterventies en de opkomst van leefstijlcoach als nieuw beroep was de tijd rijp om de inhoud van het Voedingsdagboek te verbreden. Gilbert: ‘In het vorige boek was al aandacht voor beweging en in de laatste 2 drukken ook voor “eten met aandacht”, maar nu komen alle leefstijlfactoren aan bod. Voeding is immers zo geïntegreerd in iemands leven, het heeft zoveel raakvlakken met wie iemand is, wat hij of zij doet en zijn of haar gezondheid. Veel eerstelijnsdiëtisten besteden al aandacht aan andere leefstijlfactoren. In feite werkt een diëtist al als leefstijlcoach.’

Goede ondersteuning

Het nieuwe boek biedt volgens Gilbert niet alleen een goede ondersteuning voor de consulten van een diëtist, maar kan ook door leefstijlcoaches ingezet worden. ‘Cliënten brengen eerst in kaart hoe hun huidige eet- en leefpatroon eruit ziet. Vervolgens vergelijken ze dat met de aanbevelingen op de verschillende terreinen. Dit zorgt voor bewustwording, waarna cliënten actiepunten gaan formuleren. Achterin het boek staan overzichten waarin ze hun vorderingen kunnen bijhouden.’

Inzet bij GLI?

Cliënten kunnen in principe zelf aan de slag met het Voedings- en Leefstijlboek. Gilbert: Het is geschreven als een zelfmanagementboek, maar met coaching van bijvoorbeeld een diëtist of leefstijlcoach kunnen mensen er vaak wel veel meer mee bereiken.’ DCN noemt het boek ook een goede tool om in te zetten bij een GLI, maar het is (nog) geen onderdeel van de huidige geaccrediteerde GLI’s. Gilbert: ‘Bij de opzet van de Beweegkuur is indertijd gekeken of ons voedingsdagboek daarin kon worden opgenomen, maar daar is toen toch gekozen om een eigen dagboek te ontwerpen. Wel denken wij dat het nieuwe boek bij de groepsbijeenkomsten in een GLI gebruikt kan worden voor de deelnemers als naslagmateriaal voor behandelde thema’s.’

Lees hier de recensie van het boek, gemaakt door Nieuws voor diëtisten