Kwaliteitsregister


Als diëtist ben ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Iedere 5 jaar wordt opnieuw vastgesteld of de diëtist d.m.v. bijscholingen en cursussen voldoet aan de kwaliteitscriteria. Via de website van kwaliteitsregister kunt u vinden of een diëtist geregistreerd is.Beroepsvereniging


Ik ben lid van de beroepsvereniging DCN(Diëtisten Coöperatie Nederland). De Diëtisten Coöperatie Nederland is een landelijk netwerk van diëtisten met een eigen praktijk. De DCN ondersteunt haar leden bij het opzetten van een professionele praktijk, adviseert bij de praktijkvoering en bij kwaliteitsmanagement. DCN is (mede) organisator van tal van scholingen. Door samenwerking met professionals op alle terreinen van de gezondheidszorg zijn DCN diëtisten op de hoogte van de nieuwste inzichten en behandelmethodes. Via de website van DCN kunt u vinden of een diëtist geregistreerd is.